Poďakovanie

Milí rodičia, zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!“. Potešíme spolu na Vianoce starkých v domovoch pre seniorov. Vďaka Vašej štedrosti sme naplnili 90 krabíc od topánok láskou! Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám.