Obnova vyučovania

Riaditeľka základnej školy na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva obnovuje prezenčné vyučovanie na I. stupni v utorok 10.11.2020 . Súčasne bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň. Pri nástupe detí bude pokračovať ranný filter. Rodič musí predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU. Pre žiakov II. stupňa pokračuje dištančné vzdelávanie.

Mimoriadny oznam – aktualizované

Starosta obce Zohor a riaditeľka základnej školy na základe jedného pozitívneho testu zamestnanca školy pri celoplošnom testovaní oznamujú, že v spolupráci s Úradom  verejného zdravotníctva  a podľa jeho odporúčaní pristupujú k nasledujúcim opatreniam:

1/ predbežne od 03. 11. ( utorok)  do 09. 11. vrátane sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni a prechádza sa na dištančné vzdelávanie,  teda žiaci prvého až štvrtého ročníka zostávajú  doma a učia sa podľa pokynov učiteľov z domu. Školský klub detí nebude v prevádzke, ani  stravovanie v školskej jedálni.

2/ Na druhom stupni pokračuje dištančné vzdelávanie

3/ Všetci zamestnanci ako blízke kontakty sa pretestujú  pomocou   PCR  testov

4/ Nástup na vyučovanie v škole   pre prvý stupeň bude oznámený.