Nové opatrenia v škole platné od 12.10.2020

Vážení rodičia,

od 12.10. 2020 sú v platnosti nasledujúce opatrenia:

  • vyučovanie v škole pokračuje prezenčnou formou ( učí sa v škole)
  • rúška sú povinné v interiéri aj exteriéri pre žiakov I. i II. stupňa, pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov a návštevníkov školy
  • záujmové krúžky sa zatiaľ neotvárajú
  • nebudú sa realizovať výlety, exkurzie, športové súťaže, plavecký a lyžiarsky výcvik, školy v prírode