Preventívne opatrenia

Milí rodičia a žiaci,

ďakujeme Vám za dodržiavanie všetkých preventívnych hygienických opatrení.

Aj naďalej budeme:

  • robiť ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy)
  • robiť pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch,  povrchov a priestorov školy
  • dodržiavať pravidlá zabraňujúce premiešavanie žiakov
  • dodržiavať časové harmonogramy pri vydávaní obedov

Pripomíname, že žiak musí mať so sebou v škole minimálne 2 rúška. Jedno, ktoré používa a náhradné uložené v školskej taške.