Oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2020/21 bude možné v utorok, stredu a štvrtok (od 25.8. do 27.8.2020) v čase od 8:00 do 12:00 hod. osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v ŠJ alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť v stredu 2.9.2020, pre žiakov ZŠ vo štvrtok 3.9.2020.