2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy!

 

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Postup na poukázanie 2%, tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

 

Ďakujeme Vám.

 

Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka  školy___

– postup krokov si môžete pozrieť TU

– vyhlásenie si môžte stiahnuť TU

Blahoželáme

Slovenský paralympijský výbor a Nadácia Slovenského paralympijského výboru sa rozhodli udeliť každoročne toto vyznamenanie človeku, ktorý sa pričinil o rozvoj životného priestoru pre zdravotne znevýhodnených, svojou vytrvalosťou a činmi napĺňa ideu a odkaz paralympijskej rodiny a neúnavne pracuje na vytvorení takej spoločnosti, v ktorej sme si rovní. Tento rok bude vyznamenaná jedna žiačka z našej školy.

 

zubná ambulancia

Zubná ambulancia Zohor si dovoľuje oznámiť  rodičom žiakov, ktorí boli evidovaní u MUDr. Veselej a chceli by chodiť na ošetrenie do zubnej ambulancie v Zohore, aby prišli podpísať žiadosť o vydanie zo zdravot. starostlivosti od MUDr. Veselej  s preukazom poistenca dieťaťa. 

Bližšie informácie poskytneme na t. č. 02/43637147

 

Utorok: 8-11.00

Streda: 12-16.00

Štvrtok: 8-11.00

 

Tím zubnej ambulancie

1 2