DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11.01.2021 obnovuje sa vyučovanie pre žiakov I. aj II. stupňa dištančnou formou.

Žiaci I. stupňa dostanú od triednych učiteľov rozvrh mailom( resp. iným triednym komunikačným kanálom).

Žiaci II. stupňa pokračujú podľa rozvrhu, ktorý fungoval pred vianočnými prázdninami.

OTVORENIE ŠKD v termíne 11.01. – 15.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11.01.2021 bude v prevádzke CELODENNÝ ŠKD od 7.30 do 16.30hod. pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Pri nástupe musia zákonní zástupcovia priniesť:

a.) kópiu potvrdenia od zamestnávateľa ( týka sa obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa)

b.) vyhlásenie o bez infekčností, ktoré nájdete tu.

Prosíme rodičov, aby sa v záujme ochrany zdravia svojich detí, spolužiakov a učiteľov, dali otestovať.

Ďakujeme

Návrat do škôl 2021

Na stránke MŠ (www.minedu.sk) je zverejnený materiál k návratu žiakov do škôl od 11.1.2021. Konkrétne informácie nájdete TU. Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie nájdete TU. Prosíme rodičov o vyplnenie (do 18.12.2020, do 10.00hod).

Riaditeľ musí prieskum zosumarizovať, následne bude informovať zriaďovateľa, ktorý zabezpečí potrebné testy a miesto na testovanie.

Vyhodnotenie prieskumu

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za účasť na prieskume záujmu o testovanie žiakov II.stupňa. Prieskumu sa zúčastnilo 96% zákonných zástupcov. S testovaním súhlasilo 60% respondentov. Na základe týchto výsledkov a podmienok, ktoré stanovuje manuál testovania, nie je pre nás možné pripraviť a realizovať testovanie v tak krátkom čase. A následne deliť výuku na prezenčnú a dištančnú. Do Vianoc pokračujeme v dištančnej forme. A dúfame, že v januári budú pravidlá zo strany štátu v prijateľnejšej podobe a budeme môcť školu otvoriť.

Poďakovanie

Milí rodičia, zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!“. Potešíme spolu na Vianoce starkých v domovoch pre seniorov. Vďaka Vašej štedrosti sme naplnili 90 krabíc od topánok láskou! Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám.

1 2 3 4 5