Usmernenie pre žiakov počas prerušenia vyučovania

Usmernenie pre žiakov ZŠ Albína Brunovského

Milí žiaci, počas prerušenia vyučovania v Základnej škole Albína Brunovského v Zohore z dôvodu prevencie pred šírením korona vírusu je potrebné využiť čas na samoštúdium. Vyučujúci Vám budú priebežne zadávať prácu na doma. Informácie týkajúce sa učiva, ktoré si máte doma naštudovať, Vám budú zadávané prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Plnenie jednotlivých úloh bude kontrolované buď priebežne, alebo po návrate do školy.

Spoločne prispejete k účinnosti preventívnych opatrení tým, že počas prerušenia vyučovania sa budeme zdržiavať doma, vyhýbajte sa cestovaniu verejnými dopravnými prostriedkami, nenavštevujte nákupné centrá.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Zohor, bude v ZŠ Albína Brunovského Zohor prerušené vyučovanie z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od utorka 10.3. do pondelka 16.3.2020 (vrátane). Zatvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky školy www.zszohor.sk.

2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy!

 

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii 2 % (3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2019  (podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole Albína Brunovského Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor.   Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania.

Postup na poukázanie 2%, tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. (tlačivá sú k dispozícii aj v škole). Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

 

Ďakujeme Vám.

 

Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka  školy___

– postup krokov si môžete pozrieť TU

– vyhlásenie si môžte stiahnuť TU

Blahoželáme

Slovenský paralympijský výbor a Nadácia Slovenského paralympijského výboru sa rozhodli udeliť každoročne toto vyznamenanie človeku, ktorý sa pričinil o rozvoj životného priestoru pre zdravotne znevýhodnených, svojou vytrvalosťou a činmi napĺňa ideu a odkaz paralympijskej rodiny a neúnavne pracuje na vytvorení takej spoločnosti, v ktorej sme si rovní. Tento rok bude vyznamenaná jedna žiačka z našej školy.

 

1 2 3