Obnovenie vyučovania

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe rozhodnutia obce Zohor ako zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy pokyny, ktoré upravujú prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

                                                         S účinnosťou od 1. júna 2020

sa obnovuje:

a/ školské vyučovanie v základnej škole v 1. – 5. ročníku

b/ prevádzka školského klubu detí

c/ prevádzka zariadenia školského stravovania

Prevádzka základnej školy a školského klubu detí bude zabezpečená maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v 1 skupine. Skupiny vytvorené na vyučovaní budú v tom istom zložení pokračovať v ŠKD.

Čítať ďalej…

Informácie pre žiakov a rodičov:

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania
  • Testovanie-9 je na tento školský rok zrušené
  • Prihlášky na stredné školy je možné poslať do 15.05.2020 bez potvrdenia od lekára. O spôsobe vyzdvihnutia prihlášok na stredné školy budú rodičia informovaní cez IŽK.
  • Zápisy do ZŠ budú prebiehať od 15.04. do 30.04.2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie informácie zverejníme čo najskôr na webovom sídle školy.
  • Vyučovanie prebieha na diaľku v spolupráci s učiteľmi. Domáce úlohy sú posielané do IŽK oddelenie DOMÁCE ÚLOHY. Prosíme rodičov aby dohliadli na prácu žiakov. A zároveň vyzývame, aby žiaci pristupovali k domácej práci zodpovedne.
  • Upozorňujeme žiakov 9–tého ročníka, že ich čakajú prijímacie pohovory na stredné školy

Ministerstvo školstva pripravuje novú webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale i rodičia materiály pre digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Usmernenie ministerky školstva

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských  zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusu COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách  a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Usmernenie pre žiakov počas prerušenia vyučovania

Usmernenie pre žiakov ZŠ Albína Brunovského

Milí žiaci, počas prerušenia vyučovania v Základnej škole Albína Brunovského v Zohore z dôvodu prevencie pred šírením korona vírusu je potrebné využiť čas na samoštúdium. Vyučujúci Vám budú priebežne zadávať prácu na doma. Informácie týkajúce sa učiva, ktoré si máte doma naštudovať, Vám budú zadávané prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Plnenie jednotlivých úloh bude kontrolované buď priebežne, alebo po návrate do školy.

Spoločne prispejete k účinnosti preventívnych opatrení tým, že počas prerušenia vyučovania sa budeme zdržiavať doma, vyhýbajte sa cestovaniu verejnými dopravnými prostriedkami, nenavštevujte nákupné centrá.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

informujeme Vás, že na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Zohor, bude v ZŠ Albína Brunovského Zohor prerušené vyučovanie z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu od utorka 10.3. do pondelka 16.3.2020 (vrátane). Zatvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky školy www.zszohor.sk.

1 2