2% z daní

Vážení rodičia, milí občania a priatelia školy !

V tomto roku je opäť možné poskytnúť ľubovoľnej zaregistrovanej organizácii    2 % ( 3%) z daní fyzických aj právnických osôb z príjmov za kalendárny rok 2018  ( podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) Boli by sme radi, keby ste sa rozhodli venovať tieto prostriedky Základnej škole  Zohor prostredníctvom  Rodičovského združenia pri ZŠ Zohor. Pomohli by ste nám získať ďalšie  moderné učebné pomôcky, skrášliť školské prostredie a zvýšiť úroveň vzdelávania

Postup na poukázanie 2%,  tlačivo Vyhlásenia, kde je IČO Rodičovského združenia, si môžete stiahnuť pod týmto oznamom ( tlačivá sú k dispozícii aj v škole).  Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ.

     Ďakujeme Vám.

Mgr. Ľubica Štefanovičová
   riaditeľka  školy

Tlačivo – Vyhlásenie

Postup krokov