Poďakovanie

Milí žiaci, vážení rodičia a učitelia.

Dovoľte nám touto cestou Vám všetkým poďakovať za zapojenie sa a finančný príspevok do tohtoročnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V tomto roku sa nám, vďaka Vám, podarilo  vyzbierať 971,85 €. Nakúpili sme všetko potrebné, čo je do „krabičiek lásky“ vhodné pre seniorov vložiť. Deti z 1. stupňa vyrobili krásne vianočné pohľadnice a spoločnými silami sme naplnili 35 krabičiek, ktoré sme 1.12.2023 odovzdali kontaktnej osobe. Veríme, že potešíme 35 seniorov v rôznych zariadeniach, ktorým darčeky isto spríjemnia vianočné sviatky.

Ste úžasní, že ste sa dokázali opäť spojiť pre dobrú vec.

Za základnú školu p. učiteľka Alexandra Partlová, p. asistentky Magdaléna Dudeková a Katarína Zálesňáková.

ĎAKUJEME