Poďakovanie – Deň narcisov

Vážení rodičia a žiaci, dňa 20.apríla sme sa zapojili do 27. ročníka celoslovenského projektu – Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1430 eúr. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom za podporu dobrej veci ďakujeme.