Poďakovanie

Vážení rodičia a milí žiaci, dňa 28.apríla 2022 sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1136,73€. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.