Informácia pre rodičov podľa aktualizovaného Školského semaforu platného od 04.02.2022

Žiak má výnimku z karantény:

  1. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po domácej izolácii dieťaťa predložiť tlačivo škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách: Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie ( príloha č. 4A)

Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény v škole, v školskom zariadení a pri školských a mimovyučovacích aktivitách v prípade, ak príde do úzkeho kontaktu  s pozitívnou osobou v triede alebo v skupine.

  1. V prípade žiakov, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní. Na základe pozitívneho výsledku Ag testu z MOM alebo PCR testu, rodičia predkladajú v škole tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény ( príloha č. 2).
  2. V prípade zaočkovaných žiakov, rodičia predkladajú tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény ( príloha č. 2)

Pri návrate žiaka do školy po domácej izolácii ( ak bol žiak pozitívny) alebo v karanténe (ak bol úzky kontakt) žiadame rodičov aby :

  1. deti otestovali Ag samotestami
  2. škole predložili tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( príloha č.1)