Nové protiepidemiologické opatrenia v školách a školských zariadeniach

Vážení rodičia,

s účinnosťou od 29. 11. 2021 vstupujú do platnosti sprísnené opatrenia v školách a školských zariadeniach, na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra školstva.

1/ Pre žiakov i zamestnancov je povinné nosenie rúška v interiéri školy

2/ Triedy a skupiny žiakov sa nesmú zmiešavať. V ŠKD sme prijali opatrenie na úpravu

dochádzky detí. Z kapacitných a personálnych dôvodov zabezpečíme návštevu ŠKD žiakom 1. – 3. ročníka, žiaci 4. ročníka majú dočasne prerušenú dochádzku. Poplatok za mesiac december bude rodičom vrátený. Ruší sa ranný ŠKD.

3/ Prosíme rodičov, ktorí dostali zo školy Ag samotesty, aby ich využívali, Ministerstvo odporúča v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy. Použitie testu je rodič povinný hlásiť škole:

 cez stránku školy – Domáce samotestovanie žiakov alebo

 cez IŽK – Vykonanie domácich Ag testov

Ministerstvo školstva od školy žiada spätnú väzbu používania testov. V prípade pozitívneho Ag samotestu dieťa zostáva doma, rodič kontaktuje všeobecného lekára  pre deti a dorast a bezodkladne túto skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi, aby škola mohla prijať potrebné opatrenia.

4/ Pokračujú opatrenia zavedené od začiatku roka – viac vstupov do školy, meranie teploty, dezinfekcia rúk, priestorov a povrchov.

5/ Na základe rozhodnutia ministra školstva sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne

 od 20. 12 2021 do 07. 01. 2022.

6/ Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.minedu.sk, je tam aj aktualizovaný Školský semafor.

Vážené rodičia,

školy zostávajú otvorené aj v období zhoršenia epidemiologickej situácie, umožňujú deťom prezenčne sa vzdelávať. Obraciam sa na Vás s veľkou prosbou, aby sme spoločným zodpovedným prístupom chránili zdravie žiakov i zamestnancov školy.

Ďakujem Vám

 

 Mgr. Ľubica Štefanovičová

 riaditeľka školy____