Vyučovanie na II. stupni od utorka 04.05.2021

Na základe usmernenia epidemiologičky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:

  1. Trieda, kde je pozitívny žiak, zostáva doma v karanténe do 14.05.2021 vrátane. Žiaci sa musia zdržiavať doma. Budú mať dištančnú formu vyučovania. Karanténa sa netýka rodičov.
  2. Žiaci ostatných tried II. stupňa nastupujú od utorka 04.05. 2021 na prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý nájdete tu.

Budova školy sa plošne dezinfikovala.