Prerušenie prezenčného vyučovania II. stupňa od pondelka 3.5.

Vážení rodičia, v nedeľu 2. mája základná škola dostala informáciu o pozitivite jedného žiaka druhého stupňa. Z toho dôvodu od pondelka 3. mája bude prerušené prezenčné vyučovanie žiakov piateho až deviateho ročníka. Celý druhý stupeň prechádza na dištančné vzdelávanie. Budeme sa riadiť pokynmi Úradu verejného zdravotníctva. Viac informácií poskytneme zajtra – v pondelok 3.mája.