VYUČOVANIE OD 26.04.2021

Od pondelka 26.04.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v ročníkoch 5., 6. a 7.  Všetci žiaci ( 1. – 9. ročník) prinesú vyplnené tlačivo  – Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete tu.

Žiaci 5. až 7. ročníka zašlú triednym pani učiteľkám kópiu svojho negatívneho AG testu.

Je potrebné zaslať potvrdenie za 1 rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti z nasledujúcich možností:

  • kópiu negatívneho AG testu nie staršieho ako 7 dní
  • kópiu potvrdenia o prekonaní COVOD19 ( platnosť je 180 dní)
  • potvrdenie o očkovanií prvou dávkou Astrazeneca – staršie ako 28 dní
  • potvrdenie o očkovaní prvou dávkou Pfizer a Moderna staršie ako 14 dní + potvrdenie o prekonaní COVID19 ( 180 dní)
  • potvrdenie o očkovaní druhou dávkou Pfizer a Moderna staršia ako 14 dní

Prosíme rodičov, ktorí privážajú deti autom, aby ich vyložili pri cukrárni. Obchodná ulica nie je prejazdná. Do školy idú všetci žiaci. Pohyb áut medzi deťmi je veľmi nebezpečný.