VYUČOVANIE OD 19.04.2021

Od pondelka 19.04.2021 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka budú vzdelávať prezenčne. Do školy si prinesú prezuvky, pomôcky podľa pokynov pani učiteliek. Žiak bude mať čestné prehlásenie. Triednej pani učiteľke predloží negatívny výsledok testu a testu jedného z rodičov, žijúcich v spoločnej domácnosti. Žiak bude mať 2 rúška, papierové vreckovky.

Žiaci prvého stupňa sa vzdelávajú ako doteraz – prezenčne.

Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú dištančne.