Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2021/2022 sa  v základnej škole uskutoční v termíne 12. 04. – 16. 04.  2021. Zápis  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2021/2022 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené 12. apríla 2021 a potrvá do 16. apríla 2021.

Pre rodičov, ktorí nemajú technické možnosti,  bude vyhradený na zápis jeden deň – 16. apríl  2021 (piatok).  V čase od 14.00 do 18.00 hodiny môžu rodičia prísť do školy – len do vstupnej chodbičky v pavilóne B (  1. stupeň). Tu budú pripravené tlačivá, rodičia ich vyplnia a vhodia do pripravenej schránky. Rodičia, ktorí budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa, v dotazníku túto možnosť vyznačia. Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, v rúškach a s vlastným perom.  

Pre rodičov, ktorí budú mať otázky k zápisu, bude nápomocná aj telefónna linka 0949 501045 v období od 12. 04. do 16. 04. 2021  v čase 12.00 – 13.00 hod.  

O ďalšom postupe k zápisu Vás budeme informovať na webovom sídle školy.