Dodržiavanie opatrení

Vážení rodičia,

pokračujeme vo vyučovaní prezenčnou formou na I. stupni. Dištančné vzdelávanie je veľmi náročné pre menšie deti, rodičov a učiteľov. Preto sme umožnili všetkým rodičom, ktorí majú záujem poslať deti do školy, aby tak mohli urobiť. Zároveň si uvedomujeme vážnosť epidemiologickej situácie, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení na ochranu detí, učiteľov a ostatných zamestnancov školy.

Dieťa musí mať v škole 2 rúška. Prosíme dbajte, aby boli rúška denne vymieňané.

Dieťa neposielajte do školy v prípade:

  • Boli ste v kontakte s COVID pozitívnou osobou a ste v karanténe
  • Prejavujú sa príznaky ochorenia u niektorého člena rodiny
  • Ste objednaní na PCR test. Dieťa ostáva doma odo dňa objednania. Do školy môže prísť až po obdržaní negatívneho výsledku testu.

Ďakujeme Vám.