Vyučovanie od 08.03.2021

Od pondelka 08.03.2021 pokračuje vyučovanie nasledovne:

I. stupeň – prezenčné vyučovanie

II. stupeň pokračuje dištančne okrem skupiniek  detí 5+1, ktoré nemajú prístup k tejto forme vzdelávania.

Pri nástupe dieťaťa do školy musí rodič predložiť:

  • čestné vyhlásenie
  • kópiu negatívneho Ag testu, nie staršieho ako 7 dní ( Pripomíname, že otestovať sa dá v MOM v Zohore. Otvorené je od pondelka do soboty 10.00 – 18.30hod. Ak môžete, využite testovanie v pracovných dňoch. Ďakujeme)