Pokračovanie dištančného vzdelávania

V týždni od 18. 01.2021 bude pokračovať vyučovanie dištančným spôsobom pre žiakov I. aj II. stupňa našej školy. Činnosť mimoriadneho ŠKD bude pokračovať v čase 7.30hod – 16.30hod. Viac informácií nájdete na stránke SR.