Vyhodnotenie prieskumu

V dňoch 17. a 18. decembra 2020 v našej škole prebehol elektronickou formou dotazník ohľadom indikatívneho záujmu o testovanie, ktorého sa zúčastnilo 89% zákonných zástupcoch žiakov II. stupňa. Výsledok dotazníka je nasledovný: 84% zákonných zástupcov súhlasí s účasťou detí na prezenčnom vyučovaní.  16% je za dištančné vyučovanie. Všetkým zúčastneným rodičom veľmi pekne ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Ako bude prebiehať testovanie a samotný návrat žiakov II. stupňa do školy, budeme informovať na webovom sídle školy.

Návrat do škôl 2021

Na stránke MŠ (www.minedu.sk) je zverejnený materiál k návratu žiakov do škôl od 11.1.2021. Konkrétne informácie nájdete TU. Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie nájdete TU. Prosíme rodičov o vyplnenie (do 18.12.2020, do 10.00hod).

Riaditeľ musí prieskum zosumarizovať, následne bude informovať zriaďovateľa, ktorý zabezpečí potrebné testy a miesto na testovanie.

Vyhodnotenie prieskumu

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za účasť na prieskume záujmu o testovanie žiakov II.stupňa. Prieskumu sa zúčastnilo 96% zákonných zástupcov. S testovaním súhlasilo 60% respondentov. Na základe týchto výsledkov a podmienok, ktoré stanovuje manuál testovania, nie je pre nás možné pripraviť a realizovať testovanie v tak krátkom čase. A následne deliť výuku na prezenčnú a dištančnú. Do Vianoc pokračujeme v dištančnej forme. A dúfame, že v januári budú pravidlá zo strany štátu v prijateľnejšej podobe a budeme môcť školu otvoriť.

Poďakovanie

Milí rodičia, zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok!“. Potešíme spolu na Vianoce starkých v domovoch pre seniorov. Vďaka Vašej štedrosti sme naplnili 90 krabíc od topánok láskou! Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom s dobrým srdiečkom: rodičom, deťom a pani učiteľkám.