Obnova vyučovania

Riaditeľka základnej školy na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva obnovuje prezenčné vyučovanie na I. stupni v utorok 10.11.2020 . Súčasne bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň. Pri nástupe detí bude pokračovať ranný filter. Rodič musí predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU. Pre žiakov II. stupňa pokračuje dištančné vzdelávanie.