Mimoriadny oznam – aktualizované

Starosta obce Zohor a riaditeľka základnej školy na základe jedného pozitívneho testu zamestnanca školy pri celoplošnom testovaní oznamujú, že v spolupráci s Úradom  verejného zdravotníctva  a podľa jeho odporúčaní pristupujú k nasledujúcim opatreniam:

1/ predbežne od 03. 11. ( utorok)  do 09. 11. vrátane sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni a prechádza sa na dištančné vzdelávanie,  teda žiaci prvého až štvrtého ročníka zostávajú  doma a učia sa podľa pokynov učiteľov z domu. Školský klub detí nebude v prevádzke, ani  stravovanie v školskej jedálni.

2/ Na druhom stupni pokračuje dištančné vzdelávanie

3/ Všetci zamestnanci ako blízke kontakty sa pretestujú  pomocou   PCR  testov

4/ Nástup na vyučovanie v škole   pre prvý stupeň bude oznámený.