Dištančná forma vzdelávania

Vážení rodičia, milí  žiaci.

Od pondelka 26. októbra sme prešli na dištančnú formu vzdelávania, manuál nájdete na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk, aj na stránke www.ucimenadialku.sk.  Čo to pre nás i Vás  znamená:  Dieťa sa učí z domu (zatiaľ do 27. novembra). Počas tohto týždňa budú vyučujúci zadania a úlohy posielať cez internetovú žiacku knižku v sekcii domáce úlohy. Zadania sú myslené tak, aby  si ich deti  vedeli  cez IŽK otvoriť a vypracovať  počas dopoludnia, keď by za normálnych okolností sedeli v škole. Pri každej úlohe bude uvedené, akým spôsobom ju vypracovať a poslať, tiež termín odovzdania. Väčšinu úloh žiaci vypracujú do zošita alebo pracovného zošita, odfotia a pošlú mailom alebo cez DU v IŽK .  Vážení rodičia,  prosíme  Vás o dohľad  nad prácou detí a o vzájomnú spoluprácu.