Oznam školskej jedálne

V súvislosti s opatrením ohľadne dištančnej výučby pre II. stupeň základných škôl platným od 26.10.2020 budú všetci žiaci II. stupňa automaticky odhlásení z obeda na celý čas trvania dištančnej výuky a školská jedáleň bude variť len pre deti MŠ, žiakov I. stupňa ZŠ a zamestnancov ZŠ a MŠ.