Aktuálne opatrenia pre školy od 26.10.2020

  1. Druhý stupeň základnej školy (5. – 9.ročník) prechádza na dištančné vzdelávanie – žiaci sa učia z domu
  2. Na prvom stupni pokračuje prezenčné vzdelávanie – žiaci sa učia v škole. V prevádzke zostáva aj Školský klub detí.
  3. Jesenné prázdniny budú v dňoch:    30.10. – 02.11. ( piatok a pondelok)  a 06.11. – 09.11.  ( piatok a pondelok)

Žiadame žiakov a prosíme rodičov, aby denne sledovali IŽK a stránku školy.