Oznam ŠKD

Poprosíme vyplniť prihlášku do Školského klubu detí, ktorú dieťa odovzdá triednej p. učiteľke v deň nástupu  do školy t.j. 02.09.2020. Ranný školský klub bude v ponuke až po 15.09.2020. Budeme Vás informovať.

Do školského klubu si treba priniesť prezúvky a vrecúško. Piate oddelenie t.j. štvrtáci, budú mať triedu školského klubu v budove školy v 4.B triede. (štvrtáci nebudú potrebovať druhé prezúvky do škd, budú používať tie čo majú v škole).

Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD (školského klubu detí) poprosíme uhradiť na b.ú. SK51 5600 0000 0032 4940 1006, je to 60€ na prvý polrok – PLATÍ PRE PRVÁKOV. Deti druhých až štvrtých ročníkov, navštevujúcich škd, dostanú lístok s uvedenou sumou na doplatenie, keďže sa časť úhrady presúva z minulého školského roka do tohto.

 

Prihláška ŠKD