Druhá časť zápisu do prvého ročníka

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že

v stredu  27. mája 2020  v čase od 13.00 do 18.  hodiny sa  v základnej škole  uskutoční druhá fáza zápisu budúcich prvákov na školský rok 2020/2021.   Zákonní zástupcovia  prinesú:

  • Svoj občiansky preukaz
  • Rodný list dieťaťa –  obidva doklady  sú potrebné na overenie údajov zadaných pri elektronickom prihlasovaní
  • Sumu 12,00 € na prvácke zošity
  • Uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti

Zápis prebehne v pavilóne A ( kde je  2.stupeň a riaditeľňa). Prosíme rodičov, aby prichádzali v rúškach a s vlastným perom, dodržiavali odstupy.  Rodičia, ktorí žiadajú odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa, sa zápisu nezúčastnia.

Vážení rodičia, veríme, že spoločnými silami  zápis prváčikov na budúci školský rok  úspešne zrealizujeme.