Aktualizované informácie výchovného poradcu

Vážení rodičia!

V prílohách nájdete všetky najnovšie informácie o rozhodnutí ohľadom prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021.

Príloha  1.:

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Príloha 2.: dokument na stiahnutie,vytlačenie a vypísanie:

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.