Obnovenie vyučovania

Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe rozhodnutia obce Zohor ako zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy pokyny, ktoré upravujú prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

                                                         S účinnosťou od 1. júna 2020

sa obnovuje:

a/ školské vyučovanie v základnej škole v 1. – 5. ročníku

b/ prevádzka školského klubu detí

c/ prevádzka zariadenia školského stravovania

Prevádzka základnej školy a školského klubu detí bude zabezpečená maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v 1 skupine. Skupiny vytvorené na vyučovaní budú v tom istom zložení pokračovať v ŠKD.

Čítať ďalej…

Aktualizované informácie výchovného poradcu

Vážení rodičia!

V prílohách nájdete všetky najnovšie informácie o rozhodnutí ohľadom prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021.

Príloha  1.:

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Príloha 2.: dokument na stiahnutie,vytlačenie a vypísanie:

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.