Domáce úlohy v IŽK a IŽK

Vážení rodičia,
každý deň narastajú podnety od Vás, ako by sme mali zadávať a zlepšiť domáce úlohy v IŽK. Toto však nie je v našej kompetencii, nakoľko IŽK nám poskytuje firma Ševt a.s. My môžeme iba vaše podnety posunúť tejto firme, čo sme aj urobili.  Môžete aj vy kontaktovať túto firmu na mailovej adrese  hotline@skolanawebe.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/53 63 53 64. Niekedy je lepšie, keď prídu podnety aj od Vás, nakoľko sú odlišné kontá (adminitrátor, učiteľ, rodič, žiak) a teda aj zobrazovanie v IŽK je u každého iné.Takisto musíme byť aj trpezliví, lebo možnosť zadávať domáce úlohy cez IŽK firma Ševt sprístupnila len pred pár dňami,  každým dňom sa odstraňujú rôzne nedostatky a celý proces sa zefektívňuje. Naša škola – konkrétny učiteľ, zodpovedá len za zadanú domácu úlohu, nie za to, ako sa táto domáca úloha zobrazuje v IŽK.  Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že našimi aj vašimi podnetmi firme Ševt a.s. sa podarí zlepšiť proces zadávania domácich úloh v IŽK.