Informácie pre žiakov a rodičov:

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania
  • Testovanie-9 je na tento školský rok zrušené
  • Prihlášky na stredné školy je možné poslať do 15.05.2020 bez potvrdenia od lekára. O spôsobe vyzdvihnutia prihlášok na stredné školy budú rodičia informovaní cez IŽK.
  • Zápisy do ZŠ budú prebiehať od 15.04. do 30.04.2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. Bližšie informácie zverejníme čo najskôr na webovom sídle školy.
  • Vyučovanie prebieha na diaľku v spolupráci s učiteľmi. Domáce úlohy sú posielané do IŽK oddelenie DOMÁCE ÚLOHY. Prosíme rodičov aby dohliadli na prácu žiakov. A zároveň vyzývame, aby žiaci pristupovali k domácej práci zodpovedne.
  • Upozorňujeme žiakov 9–tého ročníka, že ich čakajú prijímacie pohovory na stredné školy

Ministerstvo školstva pripravuje novú webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale i rodičia materiály pre digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.