Nefunkčné e-mailové notifikácie z IŽK

Upozorňujme rodičov i žiakov ktorí majú nastavenú e-mailovú notifikáciu z IŽK, že táto notifikácia nefunguje. Porucha je nahlásená poskytovateľovi IŽK a pracuje sa na jej odstránení. Rodičia musia IŽK sledovať cez prihlásenia sa do IŽK.