Zápis detí do 1. ročníka

Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že termín zápisu do 1. ročníka sa presúva na neskoršie obdobie. Zápis sa bude konať až to situácia umožní. Termín oznámime.