Usmernenie pre žiakov počas prerušenia vyučovania

Usmernenie pre žiakov ZŠ Albína Brunovského

Milí žiaci, počas prerušenia vyučovania v Základnej škole Albína Brunovského v Zohore z dôvodu prevencie pred šírením korona vírusu je potrebné využiť čas na samoštúdium. Vyučujúci Vám budú priebežne zadávať prácu na doma. Informácie týkajúce sa učiva, ktoré si máte doma naštudovať, Vám budú zadávané prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Plnenie jednotlivých úloh bude kontrolované buď priebežne, alebo po návrate do školy.

Spoločne prispejete k účinnosti preventívnych opatrení tým, že počas prerušenia vyučovania sa budeme zdržiavať doma, vyhýbajte sa cestovaniu verejnými dopravnými prostriedkami, nenavštevujte nákupné centrá.