Rodičovské združenie

Dňa 10. marca 2020 sa v jednotlivých triedach uskutoční rodičovské združenie o 17:30 hod. Výbor RZ bude zasadať o 16:45 hod. v triede 6.B. __________ZRUŠENÉ