Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľka  Základnej školy Albína  Brunovského, Obchodná 7, Zohor  oznamuje :

Z Á P I S    D E T Í   D O   1.   ROČNÍKA  2019/2020

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH:

12. APRÍLA  2019 – od 15. 00 –  18.00 hod (piatok)

13. APRÍLA   2019 –  od   9.00 –  12.00 hod (sobota)

V PRVÝCH TRIEDACH   B   PAVILÓNU ( 1. stupeň )

RODIČIA PRINESÚ :

–   RODNÝ LIST   DIEŤAŤA

–   12 € ( EUR)  NA ZOŠITY  pre prváka

–   OBČIANSKY  PREUKAZ  RODIČA

ZŠ  ZOHOR PONÚKA :

– VYUČOVANIE  ANGLICKÉHO JAZYKA  A  NEMECKÉHO JAZYKA

-PRÍPRAVU  NA  MONITOR  A PRIJÍMACIE POHOVORY  NA STREDNÉ ŠKOLY

-ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ŠPORTOVÉHO,UMELECKÉHO A VZDELÁVACIEHO CHARAKTERU

-PRÁCU S NADANÝMI ŽIAKMI

-POMOC SLABOPROSPIEVAJÚCIM ŽIAKOM A INÉ

 

NA BUDÚCICH  PRVÁČIKOV SA UŽ VEĽMI TEŠÍME

 

                                                                                                                                 Mgr. Ľubica Štefanovičová – riaditeľka